Get Adobe Flash player

تعمیرات و نگهداری 

شرکت دی پترونیک با بهره مندی از متخصصین مجرب، با دانش روزآمد و دارای تأییدیه های فنی از شرکت های سازنده، آماده ارائه ی بسته کامل خدمات تعمیر و نگهداری برای دستگاه های ذیل می باشد:

1- میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) برند ZEISS
2- میکروسکوپ الکترونی پویشی و گسیل میدانی (SEM و FE-SEM) برند ZEISS
3- دستگاه فلورسانس اشعه ایکس (XRF) برند Oxford Instruments
4- دستگاه پردازش تصویر (Image Analysis) برند Leic


 

 

فعالیت های تعمیراتی از ارکان اصلی خدمات پشتیبانی مستمر و مطلوب به مشتریان می باشد. شرکت دی پترونیک با درک این موضوع و با بهره مندی از نیروهای متخصص و مجرب در زمینه تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته، آماده خدمت رسانی سریع به مشتریان محترم می باشد. 


ارتقای کیفیت کار با دستگاه های آزمایشگاهی پیشرفته از طریق آموزش بنیادین عملکرد اجزای مختلف و تشریح شرایط بهینه کاری و ایجاد توانمندی در کارشناسان و متخصصین ممکن می شود.  

 

 

شرکت دی پترونیک با بهره مندی از متخصصین مجرب آمادگی جابجایی و نصب مجدد تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته را دارا می باشد. 


نگهداری و سرویس سالیانه تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته از جمله خدمات ارائه شده توسط شرکت دی پترونیک می باشد.